71 795 60 67 agencja.rb@bijas.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.BIJAS.PL

 1. Renata Bijas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja RB Renata Bijas przetwarza na stronie internetowej dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym oraz w plikach cookies
 2. Administratorem danych osobowych jest Renata Bijas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja RB Renata Bijas, ul. Skierniewicka 7A, 53-117 Wrocław, (NIP: 8990105480, REGON: 005931909), tel. +48 717815555, e-mail: agencja.rb@bijas.pl.
 3. Użytkownikowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 6. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Pliki cookies

 1. Renata Bijas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja RB Renata Bijas korzysta na stronie internetowej z plików cookies. 
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu użytkownika służącym do korzystania ze strony internetowej.  Informacje wynikające z plików cookies są zapisywane  wyłącznie na serwerze strony internetowej. 
 3. Renata Bijas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja RB Renata Bijas stosuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej i do dokonywania logowania. Pliki cookies nie są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Stosowanie plików cookies wymaga zgody użytkownika. Strona internetowa AGENCJI RB RENATA BIJAS zapewnia możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Kliknięcie „Zgoda” albo korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików cookies 
 5. Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
 1. Pliki cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 2. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności operatorowi strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez Google Inc. w celu tworzenia statystyk (usługa Google Analytics). Informujemy, że siedziba spółki Google znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spółka Google zobowiązała się do przestrzegania Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Komisja w treści powyższej decyzji stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych.

Formularz kontaktowy

 1. Renata Bijas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja RB Renata Bijas korzysta na stronie internetowej z formularza kontaktowego.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że obsługa formularza kontaktowego nie będzie przeprowadzona. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia. 
 3. W przypadku wysłania zapytania użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces usługi, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.